Các bản vẽ của dự án

Trang này gồm các bản vẽ sơ đồ hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và thông tin liên lạc của công trình để phục vụ cho các nhà thầu bảo trì sửa chữa công trình dễ dàng hơn.

Đang cập nhật thông tin