Làng Nhỏ

Khu du lịch sinh thái và resort office

Địa chỉ: Hồ Láng Nhớt, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Website công trình: KH101.Build.vn / KH101.Biu.vn

Vị trí Google maps: M.KH101.Build.vn

Review Của Chuyên Gia: K.KH101.Build.vn

Website này được quản trị bởi Build.vn. Vui lòng báo cáo thông tin không chính xác trên website này tại Ask.Build.vn.

Thông tin công trình

Địa điểm: Hồ Láng Nhớt, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí Google maps: M.KH101.Build.vn

Ngày khởi công:

Ngày khánh thành:

Chủ đầu tư:

Thiết kế kiến trúc: NguyenManhBinhSan.Architect.vn

Thiết kế nội thất: NguyenManhBinhSan.Architect.vn

Thiết kế cảnh quan: NguyenManhBinhSan.Architect.vn

Thiết kế kết cấu: NguyenManhBinhSan.Engineer.vn

Thiết kế nền móng: NguyenManhBinhSan.Engineer.vn

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật (MEP): NguyenManhBinhSan.Engineer.vn

Tổng thầu: New House

Nhà thầu phụ nền móng: New House

Nhà thầu phụ xây dựng phần thô: New House

Nhà thầu phụ thi công hoàn thiện: New House

Nhà thầu phụ hạ tầng kỹ thuật (MEP): New House

Nhà thầu phụ thi công cảnh quan: New House

Nhà thầu cung cấp nội thất: New House